Club


Linka - ClubpaginaHistoriek


In 1933 werd schuttersvereniging "De Nieuwe Krachten" te Oorderen opgericht. Wanneer dit polderdorp moest verdwijnen voor de uitbreiding van de Antwerpse haven, verhuisden de schutters in 1963 naar Luchtbal. Vele jaren werd er geschoten in de garage van het parochiecentrum. Door omstandigheden was deze situatie niet langer houdbaar en was de volgende verhuis in 1975 een feit. Het alternatief voor de garage was café Den boterham aan de Veltwijcklaan in Ekeren.

Ook hier konden we niet blijven en moest er naar een andere locatie gezocht worden. in 1989 werd  sporthal 't Venneke onze vaste stek. Uiteindelijk vestigde de club zich  in 2007  in zaal Elcks Thuys te Mariaburg.


Met deze laatste verhuis veranderde de club zijn naam in LINKA.  Dit staat voor LIggende wip Nieuwe Krachten Antwerpen.


In 2008 sloot LINKA zich aan bij de VBFLW (Vlaamse Boogschutters Federatie Liggende Wip). Hierdoor werd het mogelijk voor de club om deel te nemen aan verschillende kampioenschappen. Op de jaarlijks georganiseerde sector-, Provinciale- en Nationale kampioenschappen zijn we stevast aanwezig. Ook op de Europese kampioenschappen die vierjaarlijks plaatsvinden hebben we onze plaats.  Meer informatie over deze kampioenschappen vindt u in het hoofdstuk Foto's of Reglement verder op deze website.
Heden


 

Momenteel  telt LINKA zo'n 85 volwaardige leden. Deze leden zetten zich allemaal vrijwillig in om van de  club een attractieve en gezellige club te maken. Zo zijn er opleidingen voor jeugdschutters en nieuwe leden, elke vrijdag oefenschietingen, en beschrijfschietingen (zie kalender), vele initiaties in heel de provicie, enz...


 Design by Linka